Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Training

Training is important because the operator and the supervisor...Γενικά
η εκπαίδευση έιναι σημαντική, γιατί πλαισιώνει την εμπειρία του χειριστή με την απαραίτητη γνώση, ακόμα και οι πιό έμπειροι χειριστές
Webinar
At your site, your boilerhouse, your boiler, hands on

Boiler operator Seminar

Καταγραφή των ημερήσιων καθηκόντων του χειριστή του ατμολέβητα και του λεβητοστασίου. Ποιά έιναι τα σημαντικά σημεία, ποιοί παράμετροι θα πρέπει να μετριούνται

TEST

 • Συγκεκριμένο καθηκοντολόγιο χειριστή

 • Αναφορά στον επιβλέπον μηχανικό

PROMO TRAINING

Operating instructions for boiler / boilerhouse

Οδηγίες χρήσης για τον ατμολέβητα και τις υπολοιπες συσκευές του λεβητοστασίου

 • Γραπτή αναφορά ( reference ) για τον χειρισμό του ατμολέβητα

PROMO TRAINING

Boiler Logbooks

Σύνταξη του βιβλίου λειτουργίας και συντήρησης του ατμολέβητα. Πινακοποίηση των παραμέτρων λειτουργίας και εκπομπής ρύπων για την εύρυθμη λειτουργία και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και βιβλίο συμβάντων

 • Συμμόρφωση με τη νομοθεσία

 • Παρακολούθηση παραμέτρων

 • Βιβλίο συμβάντων σε περίπτωση προβλήματος ή δυσλειτουργίας να προλάβουν καταστάσεις

PROMO TRAINING

Boiler preventive maintenance program

Κατάρτιση του προγράμματος προληπτικής συντήρησης του ατμολέβητα, με λίστα αναλωσίμων, κοστολόγηση και χρονοπρογραμματισμό

 • Προληπτική συντήρηση

 • Αποφυγή downtime

 • Μακροζωία μηχανήματος

 • Προγραμματισμός παραγωγής

PROMO TRAINING

Boiler house preventive maintenance program

Κατάρτιση του προγράμματος προληπτικής συντήρησης των συσκεών του λεβητοστασίου ( θερμοδοχείο/απαεριωτής/αποσκλήρηνση/ συσκευές διεργασιών), με λίστα αναλωσίμων, κοστολόγηση και χρονοπρογραμματισμό

 • Προληπτική συντήρηση

 • Αποφυγή downtime

 • Μακροζωία μηχανήματος

 • Προγραμματισμός παραγωγής

PROMO TRAINING

Health and Safety guidelines

Κατάρτιση των κανόνων ασφαλείας, υγειινής και συμπεριφοράς μέσα στο λεβητοστάσιο, τόσο για τους χειριστές όσο και για εργολάβους

 • Ασφάλεια προσωπικού και εγκαταστάσεων

PROMO TRAINING

Emergency actions

Ειδική λίστα με τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν από τον χειριστή η/και όλους τους εμπλεκόμενους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Είναι απαραίτητο να υπάρχει ειδική εκπαίδευση και εξοικείωση με τη διαδικασία, διότι ο χρόνος αντίδρασης είναι περιορισμένος και λάθος χειρισμός μπορεί να αποβεί θανατηφόρος. Ανεξάρτητα από το επίπεδο αυτοματισμού ( unmanned operation ) ο χειριστής θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη γνώση της διαδικασίας
Επείγουσες καταστάσεις, πέρα από τη χαμηλή στάθμη μπορεί να είναι το υδραυλικό πλήγμα στο δίκτυο του ατμού
Thermal shocks of steam network – soft start
Manned – unmanned operation

 • Ασφάλεια προσωπικού και εγκαταστάσεων

 • Πρόληψη μοιραίων καταστάσεων

PROMO TRAINING

Hot - cold boiler tests

Κατάρτιση λίστας με τις θερμές δοκιμές ( δοκιμές εν λειτουργία ) και ψυχρές δοκιμές ( δοκιμές όχι σε λειτουργία ) για τη διαπίστωση της κατάστασης του ατμολέβητα.

 • Ακριβής καθορισμός διαδικασίας ελέγχου ατμολέβητα

 • Αποφυγή αχρείαστων δοκιμών

 • Συγκεκριμένο κόστος

PROMO TRAINING

TRD - BS - EN operation

Κατάρτιση προγράμματος λειτουργίας ατμολέβητα και λεβητοστασίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των γερμανικών (TRD), βρετανικών (BS) ή ευρωπαϊκών (EN) προτύπων. Λειτουργία κατά 24h/72h unmanned operation

 • Γραπτή αναφορά ( reference ) για τον χειρισμό του ατμολέβητα

PROMO TRAINING

Strategic Spare parts

Σύνταξη λίστας ανταλλακτικών που θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα για την απρόσκοπτη λειτουργία του ατμολέβητα. Ανταλλακτικά για τον καυστήρα και τον ατμολέβητα που είναι είτε δύσκολο να βρεθούν ή ειναι πιό πιθανόν να παρουσιάσουν βλάβη ή αναλώσιμα

 • Άμεση διαθεσιμότητα ανταλλακτικών

 • Αποφυγή downtime

 • Συγκεκριμένο κόστος

 • Άνεση χρόνου προμήθειας

PROMO TRAINING

Boilerhouse and Steam network P&ID / labelling

Αποτύπωση  του υφιστάμενου δικτύου ατμού και του λεβητοστασίου σε P&ID, με αναλυτική κατάσταση εξοπλισμού. Σήμανση σε κάθε εξάρτημα του δικτύου, για αναγνώριση / παραγγελία και επισκευή. Επι τόπου σήμανση του εξοπλισμού

 • Άμεση εικόνα του συνόλου του εξοπλισμού

 • Tracking βλαβών

 • Ομαδοποίηση εξοπλισμού

PROMO TRAINING

Process diagrams with mass balance

Αποτύπωση της ροής ρευστών ( ατμού/νερού/καυσαερίων) της διαδικασίας με ισοζύγιο μάζας και ενέργειας

 • Ενεργειακό ισοζύγιο διεργασίας

 • Διευρεύνηση εναλλακτικών

PROJECT EXAMPLE