Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ΙΝ Consulting ιδρύθηκε το 2005, με κύριο αντικείμενο τις εφαρμογές ατμού στη βιομηχανία και στελεχώνεται αποκλειστικά από έμπειρους Μηχανολόγους Μηχανικούς με πολυετή εμπειρία (senior engineers) στην παραγωγή / διανομή και χρήση του ατμού.

Έχοντας αποκτήσει εμπειρία δεκαετιών ως σχεδιαστές ατμολεβήτων και συστημάτων ατμού, γνωρίζουμε από πρώτο χέρι όλες τις λειτουργικές παραμέτρους και τις προδιαγραφές που θα πρέπει να πληροί η εγκατάσταση, για το μακροπρόθεσμο όφελος της επιχείρησης. Παράγουμε αξία εφαρμόζοντας δοκιμασμένες πρακτικές αλλά και καινοτομώντας όπου αυτό χρειάζεται, με λύσεις σύνθετες στο σχεδιασμό απλές όμως στην εφαρμογή

Μέσω του εύρους των υπηρεσιών μας, συνεισφέρουμε σε ένα ασφαλέστερο και αποδοτικότερο βιομηχανικό περιβάλλον για την επιχείρηση και την κοινωνία.

ΓΙΑΤΙ ΙΝCONSULTING

Έξι λόγοι για τους οποίους ξεχωρίζουμε

Πρακτικότητα

Εφαρμόζουμε λύσεις οι οποίες είναι πρακτικές και άμεσα εφαρμόσιμες, ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της επιχείρησης

Γνώση

Ισχυρό μελετητικό υπόβαθρο και βαθιά γνώση των θεμάτων του ατμού, διασφαλίζουν την ορθότητα των προτεινόμενων λύσεων

Εμπειρία

Λόγω της συσσωρευμένης εμπειρίας στα έργα ατμού, επιταχύνεται η διαδικασία αξιολόγησης και εφαρμογής των προτεινόμενων λύσεων

Εξειδίκευση

Ασχολούμαστε αποκλειστικά με τον ατμό, με διαρκή ενημέρωση και συμβολή στις εξελίξεις στην παγκόσμια βιομηχανία εφαρμογών του

Αξία

Προσθέτουμε αξία στην επιχείρηση, με στοχευμένες παρεμβάσεις για την ασφάλεια, την οικονομία και τη διαθεσιμότητα της εγκατάστασης

Έργα

Ο αριθμός των έργων που λειτουργούν προς όφελος των πελατών μας, εγγυώνται την επίτευξη όλων των τεχνικών, οικονομικών και χρονικών στόχων

Η Φιλοσοφία μας

1. Προερχόμαστε από τη βιομηχανία και γνωρίζουμε τις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος, όπου στην παραγωγική διαδικασία θα πρέπει να γίνεται βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων, τόσο σε τεχνική βάση όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό

2. Βοηθάμε τους πελάτες μας να αναπτυχθούν μέσα από την αποτελεσματική εφαρμογή ορθών πρακτικών οι οποίες αποδίδουν άμεσα και αποφέρουν μακροπρόθεσμα οφέλη, μέσα από την εντατική χρήση του εξοπλισμού

3. Οι λύσεις θα πρέπει να είναι οριστικές και τα έργα να εκτελούνται με συγκεκριμένο κόστος, χρονοδιάγραμμα και τεχνικούς στόχους.

client-logo-1
client-logo-2
client-logo-3
client-logo-3
client-logo-4
client-logo-5
client-logo-6
client-logo-6
client-logo-4
client-logo-5
client-logo-6
client-logo-6
client-logo-4
client-logo-5
client-logo-6
client-logo-6
8500000
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΩΝ
110500
ΤΟΝΟΙ CO2 ΕΞOIKONOMΗΣΗ ΕΤΗΣΙΩΣ
112
ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
6
ΧΩΡΕΣ