ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ - ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ

Τι είναι ο ατμολέβητας και ποιές ειναι οι πρακτικές εφαρμογές του ατμού στη βιομηχανία

Βιομηχανική παραγωγή ατμού

Ο ατμός για βιομηχανικη χρήση παράγεται όταν θερμαίνεται νερό υπο πίεση, ελεγχόμενα μέσα στον ατμολέβητα. Η θέρμανση του νερού προέρχεται από καύση πρακτικά οποιασδήποτε καύσιμης υλης υγρής, στερεάς ή αέριας ή από άλλες πηγές θέρμανσης, όπως ηλεκτρικό ρεύμα, καυσαέρια, ακτινοβολία ή εξώθερμη χημική αντίδραση

Ενδεικτικά κύρια καύσιμα για παραγωγή ατμού

 • Υγρά ( πετρέλαιο και παράγωγα διύλισης )
 • Αέρια ( Φυσικό αέριο, LPG )
 • Στερεά ( Βιομάζα, κάρβουνο, λιγνίτης )
 • Άλλα ( πυρηνική ενέργεια, ηλιακή ακτινοβολία, καυσαέρια στροβίλων )

Ο κύκλος του ατμού

Ο κύκλος του ατμού ξεκινάει με τη θέρμανση νερού μέσα σε δοχείο ( θερμοδοχείο ) σε θερμοκρασία κοντά στους 100oC. Η τροφοδοσία του ατμολέβητα με νερό γίνεται μέσω αντλιών και το νερό εντός του ατμολέβητα θερμαίνεται και στη συνέχεια ατμοποιείται με τον ατμό να διοχετεύεται προς την κατανάλωση μέσα από το δίκτυο σωληνώσεων. Μόλις ο ατμός αποδώσει το έργο του ( θερμότητα αλλαγής φάσης ) στην κατανάλωση, επιστρέφει στην υγρή φάση και γυρίζει ως συμπύκνωμα ( νερό ) στο θερμοδοχείο για να τροφοδοτήσει και πάλι τον ατμολέβητα, συνεχίζοντας τον κύκλο 

Χρήσεις του ατμού στη βιομηχανία

Ο ατμός έχει πληθώρα χρήσεων που τον καθιστούν αναπόσπαστο κομμάτι της παραγωγικής διαδικασίας για πλήθος βιομηχανικών εφαρμογών. Παρά τη μακρά του ιστορία και την κοινή αντίληψη περί ξεπερασμένων ατμομηχανών, όχι μόνο δεν είναι φάντασμα του παρελθόντος, αλλά με τις νέες τεχνολογίες ελέγχου και εξοικονόμησης ενέργειας, παραμένει ο δημοφιλέστερος βιομηχανικός φορέας θερμότητας σε παγκόσμια κλίμακα.

Η λίστα με τις εφαρμογές του είναι ανεξάντλητη, καθώς βρίσκεται πρακτικά στην παραγωγική διαδικασία σχεδόν όλων των καταναλωτικών και βιομηχανικών προϊόντων

 • Τρόφιμα – ποτά

Λαχανικά – αλλαντικά – τυροκομικά – ζυθοποία – ζωοτροφές – γάλα – αποστάγματα…

 • Προιόντα ( Μέταλλο – χαρτί – ύφασμα )

Αλουμίνιο – χαρτί – ύφασμα – πετρέλαιο…

 • Παραγωγή Ενέργειας

Ατμοστρόβιλοι – προθέρμανση καυσίμου ΜΕΚ – CHP – παραγωγή βιοαερίου…

 • Υπηρεσίες

Νοσοκομεία – αποστείρωση –  βιομηχανικά πλυντήρια – κλιματισμός…

Steam Power

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ

Ο ατμολέβητας είναι η βιομηχανική συσκευή, συνδυασμός διφασικού εναλλάκτη και πιεστικού δοχείου, η οποία λειτουργώντας υπο πίεση παράγει ατμό μέσω της εφαρμογής θερμικής ενέργειας στο νερό που περιέχει.

Ένας συμβατικός ατμολέβητας χρησιμοποιεί την ενέργεια που παράγεται από τον καυστήρα για να θερμάνει νερό, το οποίο σε προκαθορισμένη πίεση ατμοποιείται. Στους βιομηχανικούς φλογοαυλωτούς ατμολέβητες, νερό και ατμός συνυπάρχουν στον ατμοϋδροθάλαμο.

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

Εκεί όπου συνυπάρχουν φωτιά, νερό, καύσιμο, πίεση, θερμοκρασία και καυσαέρια σε ένα μηχάνημα, αυτό είναι ο ατμολέβητας και είναι φτιαγμένος για τα δυσκολα

Ασφάλεια

Με τους κινδύνους που συνδέονται με την ατμοπαραγωγή, η ασφάλεια προσωπικού και εγκαταστάσεων είναι η πρώτη προτεραιότητα για τον ατμολέβητα

Διαθεσιμότητα

Λόγω της σημασίας του ως πηγή ενέργειας, ο ατμός θα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμος στην απαιτούμενη ποσότητα και ποιότητα

Οικονομία

Μικρές διαφορές στην απόδοση μπορούν να έχουν μεγάλη διαφορά στην κατανάλωση καυσίμου και το κόστος λειτουργίας του ατμολέβητα

Οικολογία

Οι σύγχρονες πρακτικές και η κοινωνική ευθύνη, απαιτούν την οικολογική λειτουργία του ατμολέβητα και του συστήματος διαχείρισης ατμού

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Γιατί ο ατμός είναι η πρώτη επιλογή σαν μεταφορέας θερμότητας στη βιομηχανία και ποιά πλεονεκτήματα συγκεντρώνει ένα σύστημα παραγωγής και μεταφοράς ατμού

Πλεονεκτήματα χρήσης ατμού

 • Παράγεται εύκολα και οικονομικά με υψηλό βαθμό απόδοσης

 • Είναι οικολογικός καθώς παράγεται απο σκέτο νερό

 • Το νερό είναι διαθέσιμο παντού και σε χαμηλή τιμή

 • Έχει προβλέψιμη συμπεριφορά με γνωστή αντιστοιχία μεταξύ πίεσης και θερμοκρασίας

 • Μπορεί να παραχθεί από πλήθος διαθέσιμων καύσιμων ( στερά, υγρά, αέρια )

 • Προσφέρεται για τεχνολογίες εξοικονόμησης και ανάκτησης ενέργειας

 • Έχει οικονομική λειτουργία με πολύ λίγα αναλώσιμα

 • Είναι εύκολα μετρήσιμος

 • Συνδυάζεται με τεχνολογίες CHP

 • Δεν υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ( σε αντίθεση με το διαθερμικό λάδι )

 • Οι τεχνολογίες παραγωγής και διαχείρισης του είναι ώριμες κατασκευαστικά

 • Έχει υψηλό θερμικό περιεχόμενο ανά μονάδα μάζας

 • Έχει υψηλό συντελεστή μεταφοράς θερμότητας

Πλεονεκτήματα συστήματος ατμού

 • Οι σωλήνες ατμού θέλουν αραιότερη στήριξη καθώς είναι αέριο και δεν έχει βάρος

 • Ο ατμός δε χρειάζεται προωθητικές αντλίες και κυκλοφορητές για τη διακίνησή του

 • Στα δίκτυα διανομής ατμού χρησιμοποιούνται σωλήνες μικρής διατομής

 • Χρησιμοποιούνται δίοδες και όχι τρίοδες βαλβίδες

 • Το δίκτυο ατμού μπορεί να επεκταθεί ή να περιοριστεί χωρίς άλλες συνέπειες

 • Γίνεται πολύ εύκολη μείωση της θερμοκρασίας του ατμού μέσω της μείωσης πίεσης

 • Μικρές απώλειες μεταφοράς λόγω μικρών σωληνώσεων