Σχεδιασμος Εξοπλισμου ατμου

Σχεδιασμος Εξοπλισμου ατμου

Σχεδιασμός εξοπλισμού ατμού

Σχεδιασμός βιομηχανικού εξοπλισμού ατμού για εφαρμογές εντός και εκτός λεβητοστασίου. Με πολυετή εμπειρία στην κατασκευή ατμολεβήτων και βοηθητικού εξοπλισμού, η ΙΝ Consulting αναλαμβάνει τον λεπτομερή σχεδιασμό συσκευών παραγωγής και χρήσης ατμού, βιομηχανικών πιεστικών δοχείων και εξοπλισμού λεβητοστασίου. Σε όλες τις κατασκευές που προβλέπεται, απονέμεται σήμανση CE βάσει της PED 97/23

Σχεδιασμός συσκευών ατμού

Σχεδιασμός custom-made εξοπλισμού παραγωγής και διαχείρισης ατμού

Συνθήκες Σχεδιασμού

 • Επιθυμητή απόδοση του εξοπλισμού

 • Συνθήκες λειτουργίας

 • Κόστος κατασκευής και λειτουργίας

 • Αυτοματισμοί λειτουργίας και ασφαλείας

 • Πρότυπο κατασκευής

 • Ειδικές απαιτήσεις

Εξοπλισμός

 • Ατμολέβητες ορυκτών καυσίμων

 • Ατμολέβητες στερεών καυσίμων

 • Ατμολέβητες ανάκτησης καυσαερίων

 • Ατμογεννήτριες

 • Αναγεννητές ατμού

 • Εξοπλισμός ανάκτησης ενέργειας

 • Θερμικοί απαεριωτές

 • Θερμοδοχεία

 • Εναλλάκτες ατμού

 • Ατμοδοχεία

 • Εξοικονομητές καυσαερίων

 • Διανομείς ατμού υψηλής – χαμηλής πίεσης

 • Υδραυλωτοί θάλαμοι καύσης

Φάκελος δοχείων CE κατά PED 97/23

Μελέτες αντοχής, σχεδιασμός και πλήρης φάκελος σχεδιασμού για βιομηχανικά δοχεία, υποκείμενα σε έγκριση για σήμανση CE βάσει της PED 97/23, πρότυπα κατασκευής AD-2000 Merkblatt και EN 12953

Περιεχόμενα Φακέλου

 • Μελέτη αντοχής

 • Υλικά κατασκευής

 • Εξοπλισμός ασφαλείας

 • Πλάνο ΜΚΔ ( Μη Καταστροφικών Δοκιμών )

 • Πρόγραμμα ελέγχων

 • Σχέδιο πιεστικού δοχείου (dwg)

 • Σχέδιο συγκολλήσεων (dwg)

 • Οδηγίες λειτουργίας