ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί από τους Lloyd’s Register UK – (UKAS) για τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει. Η διασφάλιση της συνεχούς εφαρμογής και ανανέωσης των συστημάτων αυτών αποτελεί δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας.ISO 9001+UKAS-RGB

Η εταιρεία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001-2015 πιστοποιημένο από τους Lloyd’s Register. Το σύνολο των παρεχόμενων προϊόντων αλλά και υπηρεσιών μας καλύπτονται από τις αντίστοιχες διαδικασίες του συστήματος

Η εταιρεία έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ποιότητας στην Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία για τα πεδία εφαρμογής των δραστηριοτήτων της εταιρείας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ ISO 45001-2018