ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ISO 9001+UKAS-RGBΗ εταιρεία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001-2015 πιστοποιημένο από τους Lloyd’s Register. Το σύνολο των παρεχόμενων προϊόντων αλλά και υπηρεσιών μας καλύπτονται από τις αντίστοιχες διαδικασίες του συστήματος

Κατεβάστε το πιστοποιητικό