Εξοπλισμος – Συστηματα ελεγχου

Εξοπλισμος – Συστηματα ελεγχου

Εξοπλισμός - Συστήματα ελέγχου ατμολέβητα και λεβητοστασίου

Ο εξοπλισμός του ατμολέβητα και του λεβητοστασίου θα πρέπει ανταποκρίνεται στις συνθήκες λειτουργίας, για την ασφάλεια και την οικονομία χρήσης του συστήματος. Η επιλογή του επιπέδου αυτοματισμού και των συστημάτων εποπτείας δίνει στους χειριστές τη δυνατότητα να έχουν άμεση εικόνα για όλες τις λειτουργικές παραμέτρους της εγκατάστασης ατμού

Εξοπλισμός λειτουργίας - ασφαλείας ατμολέβητα

Αξιολόγηση του επιπέδου και της κατάστασης του εξοπλισμού λειτουργίας και ασφάλειας του ατμολέβητα και προτάσεις για την αναβάθμιση του

Οφέλη

 • Ασφάλεια προσωπικού και εγκαταστάσεων

 • Σύγχρονα συστήματα ελέγχου

 • Διασύνδεση εξοπλισμού

 • Ομοιομορφία εξοπλισμού

 • Παρακολουθηση κρίσιμων μεγεθών λειτουργίας συστήματος

 • Αυτοελεγχόμενα συστήματα ρύθμισης κρίσιμων παραμέτρων

 • Διασφάλιση στάθμης και πίεσης στον ατμολέβητα

Κριτήρια αξιολόγησης

 • Ασφάλεια

 • System Integrity

 • Απαιτήσεις νομοθεσίας

 • Good engineering practice

 • Ικανότητα διασύνδεσης εξοπλισμού

 • Σχεδιασμός ατμολέβητα

 • Δυνατότητες και ανάγκες της επιχείρησης

Εξοπλισμός λειτουργίας - εποπτείας λεβητοστασίου - δικτύου ατμού

Αξιολόγηση του επιπέδου εξοπλισμού-αυτοματισμού για την ασφάλεια του λεβητοστασίου και του δικτύου ατμού και προτάσεις για την αναβάθμιση τους

Οφέλη

 • Παρακολούθηση κρίσιμων μεγεθών λειτουργίας συστήματος

 • Διασφάλιση ροής ατμού

 • Συνολικό επίπεδο βιομηχανικού αυτοματισμού

 • Εξοπλισμός παρακολούθησης εισροών – παραγόμενου έργου

 • Ασφάλεια προσωπικού και εγκαταστάσεων

 • Σύγχρονα συστήματα ελέγχου

 • Διασύνδεση εξοπλισμού

 • Ομοιομορφία εξοπλισμού

Κριτήρια αξιολόγησης

 • Ασφάλεια

 • System Integrity

 • Απαιτήσεις νομοθεσίας

 • Good engineering practice

 • Ικανότητα διασύνδεσης εξοπλισμού

 • Σχεδιασμός λεβητοστασίου / δικτύου ατμού

 • Δυνατότητες και ανάγκες της επιχείρησης

Ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου λεβητοστασίου με PLC

Προσαρμογή και διασύνδεση όλου του αυτοματισμού σε σύστημα PLC με γραφική απεικόνιση, ώστε ο χειριστής και ο υπεύθυνος μηχανικός να έχουν πλήρη εικόνα του ατμολέβητα και του λεβητοστασίου σε πραγματικό χρόνο.

Οφέλη

 • Συνολική εικόνα συστήματος με μία ματιά

 • Εποπτεία σε πραγματικό χρόνο

 • Εντοπισμός βλαβών

 • Logs βλαβών/ανωμαλιών συστήματος

 • Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης – teleservice

Retrofit εξοπλισμού ατμολέβητα

Αναβάθμιση του εξοπλισμού λειτουργίας και ασφαλείας του ατμολέβητα στα σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας, με εγκατάσταση οργάνων και συστήματος ελέγχου

Οφέλη

 • Ασφάλεια προσωπικού και εγκαταστάσεων

 • Σύγχρονα συστήματα ελέγχου

 • Διασύνδεση εξοπλισμού

 • Ομοιομορφία εξοπλισμού

 • Διασφάλιση στάθμης και πίεσης

Λειτουργία χωρίς επίβλεψη

Αξιολόγηση του επιπέδου εξοπλισμού ασφαλείας του ατμολέβητα σύμφωνα με τις διατάξεις των προτύπων EN ( Ευρωπαϊκό πρότυπο ) ή TRD ( Γερμανικό πρότυπο ) περί λειτουργίας με μειωμένη επίβλεψη και προτάσεις για αναβάθμιση του εξοπλισμού

Οφέλη

 • Αυξημένος βαθμός ασφάλειας συστήματος

 • Συνολική λογική ασφαλείας, χωρίς αποσπασματικές παρεμβάσεις

 • Συνολική ερμηνεία προτύπου

 • Αυξημένο αίσθημα ασφάλειας του προσωπικού

 • Συμμόρφωση με τη νομοθεσία