Ειδικες εφαρμογες ατμου

Ειδικες εφαρμογες ατμου

Ειδικές εφαρμογές ατμού

Εξειδικευμένες λύσεις ατμού με συνδυασμούς τεχνολογιών και tailor made λύσεων ανάλογα με την εκάστοτε εφαρμογή. Στον τομέα ειδικών εφαρμογών γίνεται εφαρμογή τεχνογνωσίας στα θέματα παραγωγής και διαχείρισης ατμού, με αποτέλεσμα το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση

Στερεά καύσιμα

Καύση βιομάζας για την παραγωγή ατμού. Διαχείριση καύσιμης ύλης, καύση και εκμετάλλευση των θερμών καυασερίων για παραγωγή ατμού

Ειδικά καύσιμα ( υγρά / αέρια )

Διαχείριση και καύση μη συμβατικών καυσίμων για την παραγωγή ατμού, με χρήση ειδικού εξοπλισμού καύσης και παρακολούθησης ( monitoring )

Ειδικά καύσιμα

 • Βιοαέριο

 • Λιπαρά οξέα

 • Επεξεργασμένα λάδια

 • Ολεϊνες

 • Καυσαέρια διεργασιών

Έμμεση παραγωγή ατμού

Παραγωγή ατμού χωρίς καύση, με τη χρήση θερμικά ανώτερης πηγή ενέργειας. Οι έμμεσοι ατμοπαραγωγοί χρησιμοποιούν ατμό, διαθερμικό λάδι ή υπέρθερμο νερό για να παράξουν ατμό, με τη χρήση τους να  είναι διαδεδομένη στη βιομηχανία τροφίμων και σε εφαρμογές υγείας ( νοσοκομεία κ.α.)

Χαρακτηριστικά

 • Καθαρός ατμός για χρήση σε τρόφιμα, φάρμακα ή ειδικά υλικά

 • Μη ύπαρξη καμινάδας και καυσαερίων

 • Απουσία καύσης και καυσίμου

 • Οικονομική παραγωγή ατμού

Κλειστό δίκτυο συμπυκνωμάτων

Υπερπιεστικό (κλειστό) δίκτυο συμπυκνωμάτων για εξοικονόμηση ενέργειας από τις απώλειες δημιουργίας δευτερογενούς ατμού

Χαρακτηριστικά

 • Τοπική εφαρμογή – μόνο για ένα μηχάνημα

 • Γενική εφαρμογή – σε ολόκληρο το δίκτυο συμπυκνωμάτων της εγκατάστασης

 • Μικρός χρόνος απόσβεσης

Σφραγισμένα συστήματα ατμού (>60bar)

Κλειστά ( σφραγισμένα ) συστήματα για ειδικές εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων όπου απαιτείται υψηλή θερμοκρασία και πίεση ατμού

Χαρακτηριστικά

 • Υψηλή θερμοκρασία

 • Μηδενικές απώλειες

 • Μέγιστη απόδοση

Ολοκληρωμένα συστήματα σε containers

Προκατασκευασμένα συγκροτήματα παραγωγής και διαχείρισης ατμού, σε containers τυποποιημένων διαστάσεων, με προμονταρισμένο εξοπλισμό, έτοιμο για χρήση

Πλεονεκτήματα

 • Ευκολία στη μεταφορά και την εκφόρτωση

 • Προσυνδεδεμένος εξοπλισμός

 • Τυποποιημένες διαστάσεις

 • Δεν απαιτείται θεμελίωση

 • Ευκολία σύνδεσης με υφιστάμενη εγκατάσταση

Ενδεικτικά συγκροτήματα

 • Πλήρες λεβητοστάσιο με ατμολέβητα – θερμοδοχείο – αντλίες – επεξεργασία νερού

 • Συγκρότημα εξοικονόμησης ενέργειας

 • Αναγεννητής ατμού με πλήρες λεβητοστάσιο

 • Συγκρότημα επεξεργασίας νερού με θερμικό απαεριωτή – θερμοδοχείο – δοχείο στρατσώνας

 • Ατμογεννήτρια με ατμοδοχείο

 • Συγκρότημα διαχείρισης συμπυκνωμάτων

 • Λέβητας ανάκτησης θερμότητας

Χαρακτηριστικά

 • Εσωτερικός κλιματισμός ( ψύξη ή θέρμανση )

 • Θερμική μόνωση ( panels )

 • Κάθετη στίβαξη ή οριζόντια στοίχιση για >1 modules

 • Εσωτερικός φωτισμός

 • Ανθρωποθυρίδα ( πόρτα )