Υγιεινη – Ασφαλεια – Περιβαλλον

Υγιεινη – Ασφαλεια – Περιβαλλον

Υγιεινή - Ασφάλεια - Περιβάλλον


Ο ατμολέβητας είναι το πιο επικίνδυνο μηχάνημα σε κάθε επιχείρηση που χρησιμοποιεί ατμό στην παραγωγική διαδικασία, για αυτό και παγκοσμίως αντιμετωπίζεται με ειδικές νομοθετικές διατάξεις όσον αφορά την εγκατάσταση και τη λειτουργία του. Πέρα από τον κίνδυνο έκρηξης, υπάρχουν και άλλες απειλές για την υγεία του προσωπικού που πρέπει να αναγνωριστούν και να ληφθούν κατάλληλα μέτρα, όπως η προστασία από ήχο, χημικά κ.α. Τέλος ο ατμολέβητας ευθύνεται για μεγάλο μέρος των εκπομπών αερίων ρύπων της επιχείρησης και η αποτύπωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από την παραγωγή ατμού, είναι απαραίτητη για την περαιτέρω διαχείριση τους

Ανάλυση κινδύνων για ατμολέβητα - λεβητοστάσιο

Ανάλυση κινδύνων – Hazard Analysis για τον ατμολέβητα και το λεβητοστάσιο. Technical Boiler House Risk Assessment, με επισήμανση των κινδύνων για την ασφάλεια του προσωπικού, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων

Οφέλη

 • Αναγνώριση κινδύνων

 • Ασφαλες εργασιακό περιβάλλον

 • Έγκαιρη λήψη μέτρων ασφαλείας

 • Ενσωμάτωση στο σύστημα ποιότητας

Σεμινάρια υγιεινής και ασφάλειας στο λεβητοστάσιο

Σεμινάρια υγιεινής και ασφάλειας για χειριστές ατμολεβήτων και επιβλέποντες μηχανικούς λεβητοστασίου, μηχανικούς παραγωγής και συντήρησης. Τα σεμινάρια είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες του ατμολέβητα και του λεβητοστασίου. Η εκπαίδευση γίνεται στο χώρο της επιχείρησης για άμεση αναγνώριση των κινδύνων στο λεβητοστάσιο

Οφέλη

 • Αναγνώριση κινδύνων

 • Ασφαλες εργασιακό περιβάλλον

 • Έγκαιρη λήψη μέτρων ασφαλείας

Ασφάλεια και υγιεινή για προσωπικό και επισκέπτες στο λεβητοστάσιο

Το λεβητοστάσιο είναι ένας ειδικός χώρος, στον οποίο θα πρέπει όλοι οι παρευρισκόμενοι να γνωρίζουν τους ιδιαίτερους κανόνες ασφαλείας που το διέπουν. Κατάρτιση των κανόνων ασφαλείας, υγιεινής και συμπεριφοράς μέσα στο χώρο του λεβητοστασίου, για τους χειριστές, τους εργολάβους και τους προμηθευτές αναλωσίμων.

Οφέλη

 • Ασφάλεια προσωπικού

 • Ασφάλεια εγκαταστάσεων

 • Ασφάλεια επισκεπτών ( προσωπικό εργολάβων ή προμηθευτών )

 • Τυποποίηση κανόνων ασφαλείας και έκδοση σχετικής κάρτας

 • Ορθή ενημέρωση εργολάβων για τους κανόνες ασφαλείας

Περιλαμβάνει

 • Κανόνες συμπεριφοράς εντός του λεβητοστασίου

 • Καθορισμός επιπέδου προσβάσεων εντός του λεβητοστασίου

 • Χρήση εξοπλισμού εντός του λεβητοστασίου

 • Γενικοί κανόνες ασφαλείας προσαρμοσμένοι στις ιδιαιτερότητες του λεβητοστασίου

 • Μέθοδος εκτέλεσης εργασιών προσαρμοσμένος στις ιδιαιτερότητες του λεβητοστασίου

 • Οδηγίες σχετικά με την ύπαρξη καυσίμου

 • Αντίδραση σε περίπτωση emergency που σχετίζεται με τον ατμολέβητα ( low level κ.α.)

Emergency actions για προσωπικό και επισκέπτες στο λεβητοστάσιο

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, είναι απαραίτητο να υπάρχει ειδική εκπαίδευση και εξοικείωση με τη διαδικασία, διότι ο χρόνος αντίδρασης είναι περιορισμένος και λάθος αντίδραση ή αδράνεια μπορεί να αποβούν θανατηφόρα. Ανεξάρτητα από το επίπεδο αυτοματισμού ( unmanned operation ) ο χειριστής θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη γνώση της διαδικασίας.

Ειδική καταγραφή της αλυσίδας ενεργειών που θα πρέπει να γίνουν από τον χειριστή και όλους τους εμπλεκόμενους/παρευρισκόμενους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Οφέλη

 • Ασφάλεια προσωπικού και εγκαταστάσεων

 • Πρόληψη μοιραίων καταστάσεων

Επίπεδο ασφαλείας ατμολέβητα

Αναγνώριση του επιπέδου ασφαλείας του ατμολέβητα σε συνδυασμό με το επίπεδο επιτήρησης ( 24h/72h unmanned operation ) και προτάσεις για τη βελτίωση του. Αναγνώριση σχεδιαστικών περιορισμών του ατμολέβητα ( πχ θέση φλογοσωλήνα ή παρουσία υδραυλωτού μέρος )  και προτάσεις για μέγιστη διασφάλιση.

Οφέλη

 • Τεκμηρίωση της αλυσίδας ασφαλείας

 • Ασφάλεια προσωπικού και εγκαταστάσεων

 • Σύγχρονα μέσα ασφαλείας

Σήμανση κινδύνων - μέτρων ασφαλείας

Ανάδειξη όλων των πιθανών κινδύνων εντός του λεβητοστασίου με σημάνσεις και κλείδωμα-αποκλεισμός των διακοπτών λειτουργίας

Οφέλη

 • Ασφάλεια προσωπικού και εγκαταστάσεων

 • Σύγχρονα μέσα ασφαλείας

Παραδείγματα

 • Κλείδωμα διακοπτών στρατσώνας

 • Κλείδωμα ηλεκτρολογικών πινάκων

 • Σήμανση διαδρόμων διέλευσης

 • Χρωματικοί κωδικοί κιγκλιδωμάτων

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα ατμοπαραγωγής

Υπολογισμός και ποσοτικοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του ατμολέβητα και όλου του συστήματος παραγωγής ατμού, σχετικά με τις εκπομπές και τη χρήση φυσικών πόρων

Οφέλη

 • Ποσοτικοποίηση του οικολογικού αποτυπώματος της ατμοπαραγωγής

 • Διερεύνηση δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας

 • Διιαφημιστική προβολή της εταιρίας

 • Διερεύνηση εναλλακτικών πηγών ατμοπαραγωγής ( πχ αλλαγή καυσίμου )

Υπολογισμοί καταναλώσεων

 • Κατανάλωση καυσίμου

 • Κατανάλωση νερού

 • Κατανάλωση ρεύματος

 • Κατανάλωση χημικών επεξεργασίας νερού

Υπολογισμοί ρύπων / αποβλήτων

 • Εκπομπές αερίων ρύπων

 • Απόβλητα στρατσώνας πυθμένα

 • Απόβλητα στρατσώνας TDS

 • Απόβλητα χημικών – επεξεργασία νερού

Διαχείριση αποβλήτων ατμοπαραγωγής

Καταγραφή και  ποσοτικοποίηση αποβλήτων ατμοπαραγωγικής διαδικασίας και προτάσεις για την ορθή διαχείριση τους

Οφέλη

 • Ορθολογική διαχείριση αποβλήτων

 • Ασφάλεια

 • Οικολογία

 • Προτάσεις για ανάκτηση ενέργειας από τα απόβλητα της παραγωγής

Απόβλητα παραγωγής

 • Στρατσώνα πυθμένα

 • Στρατσώνα TDS

 • Καυσαέρια

 • Χημικά επεξεργασίας νερού

 • Αναπνοή απαεριωτή / θερμοδοχείου