Διαχειριση εργων ατμου – Steam project management

Διαχειριση εργων ατμου – Steam project management

Διαχείριση έργων ατμού - Steam project management

Τα έργα ατμού συνδυάζουν ακριβό εξοπλισμό με μακρύ χρόνο παράδοσης και θα πρέπει το τελικό σύστημα να λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του. Καθυστερήσεις ή τεχνικές αστοχίες μπορούν να αποφευχθούν μόνο με ενιαία διαχείριση του έργου, από τη μελέτη σκοπιμότητας μέχρι την τελική παραλαβή του.

Διαχείριση έργου ατμού

Διαχείριση έργων ατμού μικρής ή μεγάλης κλιμάκας, με αποτέλεσμα την ορθή εκτέλεση, εντός των προβλεπομένων χρονικών και κοστολογικών ορίων. Προδιαγραφές, επίβλεψη και παραλαβή έργων  για την πλευρά του εργοδότη

Οφέλη

 • Κεντρική διαχείριση έργου

 • Καθορισμών ορίων ( limit of supply ) κάθε προμηθευτή

 • Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα

 • Συγκεκριμένο κόστος

 • Συνολική λύση για ορθή λειτουργία από την αρχή

Διαχείριση έργου ατμού

 • Μελέτη σκοπιμότητας

 • Τεχνικές Προδιαγραφές

 • RFQ – έρευνα αγοράς

 • Κατάρτιση συμβάσεων προμήθειας

 • Κατάρτιση χρονοδιαγράμματος – milestones

 • Ανάθεση – kick off meeting

 • Συντονισμός εργασιών – έλεγχος προόδου

 • Παραλαβή εξοπλισμού

 • Παραλαβή τεχνικού φακέλου

 • Εμπιστευτικές αναφορές στη διοίκηση

Έργα ατμού

 • Νέα εγκατάσταση ατμού

 • Επέκταση συστήματος ατμού

 • Ενεργειακές βελτιώσεις ατμολεβήτων

 • Ενεργειακές βελτιώσεις λεβητοστασίου

 • Αντικατάσταση εξοπλισμού λεβητοστασίου

 • Retrofit εξοπλισμού λειτουργίας ατμολέβητα

 • Σύνθετα έργα ατμού ( ατμοδοχεία / αναγεννητές / ανάκτηση καυσαερίων κ.α. )

Σχεδιασμός λεβητοστασίου

Σχεδιασμός-layout λεβητοστασίου, χωροθέτηση εξοπλισμού ατμοπαραγωγής και υποστηρικτικών δικτύων-utilities και όδευση σωληνώσεων εντός του λεβητοστασίου

Αφορά

 • Σχεδιασμός λεβητοστασίου ( ανοίγματα / πόρτες / φωτισμός / εξαερισμός / δάπεδο )

 • Σωληνώσεις ατμού

 • Σωληνώσεις νερού

 • Σωληνώσεις συμπυκνωμάτων

 • Εξαερισμός

 • Δίκτυα καυσίμων

 • Φρεάτια και κανάλια εντός του λεβητοστασίου

 • Χωροθέτηση ατμοπαραγωγών

 • Χωροθέτηση θερμοδοχείου / θερμικού απαεριωτή

 • Αγωγοί καυσαερίων

 • Σωληνώσεις στρατσωνισμού

 • Αποχετεύσεις / απομαστεύσεις

 • Υποστηρικτικά ( αέρας / ρεύμα )

Τεχνικές προδιαγραφές έργου

Ετοιμασία λεπτομερών προδιαγραφών (RFQ) για το σύνολο των τμημάτων του έργου

Προδιαγραφές

 • Τεχνικά χαρακτηριστικά ατμολέβητα

 • Τεχνικά χαρακτηριστικά εξοπλισμού λεβητοστασίου

 • Προδιαγραφές ασφαλείας

 • Εξοπλισμός λειτουργίας ( ηλεκτρόδια / βαλβίδες )

 • Καυστήρας ( τύπος / καύσιμα / χαρακτηριστικά )

 • Επίπεδο αυτοματισμού

 • Ενέργεια ( εξοικονομητές / προθερμαντήρες )

 • Απόδοση / κατανάλωση καυσίμου

Δοκιμές παραλαβής ( FAT - SAT )

Δοκιμές παραλαβής στο εργοστάσιο του προμηθευτή ( FAT – Factory Acceptance Tests ) και στον τελικό χώρο εγκατάστασης ( SAT – Site Acceptance Tests )

FAT – Factory Acceptance Tests

 • Έλεγχος υλικών

 • Έλεγχος στεγανότητας ( υδραυλική δοκιμασία )

 • Έλεγχος καλής τεχνικής κατασκευής ( Good engineering practice )

 • Έλεγχος προόδου εργασιών

 • Έλεγχος πληρότητας τεχνικού φακέλου

SAT – Site Acceptance Tests

 • Έλεγχος στεγανότητας ( υδραυλική δοκιμασία )

 • Έλεγχος αλυσίδας ασφαλείας πίεσης

 • Έλεγχος αλυσίδας ασφαλείας στάθμης

 • Έλεγχος απόδοσης σε μερικό – ολικό φορτίο

 • Έλεγχος εκπομπών καυσαερίων

Συγγραφή συμφωνητικών έργου

Συγγραφή συμβολαίων και συμφωνητικών έργου για λογαριασμό του πελάτη, με όλες τις προβλέψεις που διασφαλίζουν την ομαλή και έγκαιρη διεκπεραίωση του

Οφέλη

 • Διευκρίνιση όλων των τεχνικών προδιαγραφών

 • Προδιαγραφές απόδοσης

 • Ρήτρες απόδοσης

 • Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα

 • Αποφυγή προστριβών με τον προμηθευτή