Εκπαιδευση

Εκπαιδευση

Εκπαίδευση

Η ασφαλής, αδιάλλειπτη και οικονομική λειτουργία του συστήματος ατμού, περνάει μέσα από την εκπαίδευση των χειριστών και των μηχανικών που είναι επιφορτισμένοι με τη λειτουργία του λεβητοστασίου. Τα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια, είναι δομημένα ώστε να καλύπτουν όλες τις θεματικές ενότητες που αφορούν τα θέματα παραγωγής και διαχείρισης ατμού, με έμφαση σε ορθές πρακτικές λειτουργίας και ασφαλείας που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα, ωφελώντας ακόμα και τους πιο έμπειρους χειριστές.

Σεμινάρια

Operator Seminar / Εκπαίδευση χειριστών ατμολεβήτων – Θερμαστών

Εκπαίδευση θερμαστών-χειριστών ατμολεβήτων με θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στα θέματα του λεβητοστασίου. Ανάλυση των καθημερινών λειτουργιών με έμφαση στην πρακτικότητα

Supervisor Seminar / Εκπαίδευση επιβλέποντος μηχανικού λεβητοστασίου

Εκπαίδευση επιβλέποντος μηχανικού για τα θέματα του ατμολέβητα και του λεβητοστασίου, με ειδικές διατάξεις που αφορούν στον αποτελεσματικό συντονισμό και παρακολούθηση του λεβητοστασίου για την ασφαλή και αδιάλλειπτη παραγωγή ατμού.

Emergency, Health and Safety training

Εκπαιδευτικό σεμινάριο με εστίαση στην ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων. Ασφαλής λειτουργία και μέθοδος αντίδρασης του χειριστή και του υπόλοιπου προσωπικού σε περίπτωση emergency.

Σε ποιούς απευθύνεται

 • Θερμαστές

 • Μηχανικούς παραγωγής

 • Πρακτικούς μηχανικούς

 • Υπεύθυνους λεβητοστασίων

 • Υποψήφιους θερμαστές

 • Μηχανικούς συντήρησης

Ενότητες

Μεταφορά θερμότητας

Πίεση, θερμοκρασία, Πίνακες ατμού, Βασικές έννοιες και μεγέθη

Τρόποι μεταφοράς θερμότητας

Ατμολέβητες—Ατμογεννήτριες

Τύποι, αρχή λειτουργίας, χαρακτηριστικά, σύγκριση, κριτήρια αξιολόγησης

Υγιεινή και Ασφάλεια σε λεβητοστάσια

Ανάλυση κινδύνων στο λεβητοστάσιο, πρόληψη, βέλτιστες πρακτικές για ασφαλή λειτουργία

Καυστήρες και Καύση

Βασικές αρχές καύσης, αέρας καύσης, προϊόντα καύσης, ρόλος καμινάδας

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Αναγνώριση απωλειών, δουλεμένα παραδείγματα μείωσης κατανάλωσης ενέργειας στη καθημερινή χρήση, εξοικονομητές ενέργειας

Προληπτική Συντήρηση 

Βραχεία – μακροπρόθεσμη συντήρηση, καθημερινή συντήρηση, προληπτικές ενέργειες, διαδικασίες συντήρησης

Νομοθεσία και Επίβλεψη

Νομοθεσία για εγκατάσταση, επίβλεψη και λειτουργία ατμολεβήτων και λεβητοστασίων

Νερό τροφοδοσίας

Επεξεργασία νερού, υπολογισμός στρατσώνας, αγωγιμότητα, θερμικοί απαεριωτές, βέλτιστες πρακτικές, ανάλυση κόστους

Καθημερινή λειτουργία

Εκκίνηση, λειτουργία, διακοπή λειτουργίας, διαδικασίες, έκτακτες ανάγκες, στρατσωνισμός, Logbook

Εξοπλισμός λειτουργίας

Εξοπλισμός ελέγχου-λειτουργίας-ασφαλείας, στάθμες, έλεγχοςαγωγιμότητας, ασφαλιστικά

Πατήστε για Ενημερωτικό Υλικό

Οφέλη

 • Πρόληψη ατυχημάτων σε προσωπικό και εγκαταστάσεις

 • Καλή υγεία προσωπικού

 • Ορθή λειτουργία ατμολεβήτων και εξοπλισμού λεβητοστασίου

 • Οικονομική λειτουργία εξοπλισμού

 • Αναγνώριση ενεργειακών απωλειών / δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας

 • Τυποποίηση καθημερινών εργασιών χειριστών

 • Αξιολόγηση περιφερειακών συστημάτων ( επεξεργασία νερού, απαεριωτή κ.α. )

 • Τεκμηρίωση ενεργειών προς τη διοίκηση

 • Συμμόρφωση με τη νομοθεσία

Τρόπος διεξαγωγής - Ενδοεπιχειρησιακά

Τα σεμινάρια είναι δομημένα σε θεματικές ενότητες. Η διεξαγωγή γίνεται σε αίθουσα με διαφάνειες powerpoint και σύγχρονα εποπτικά μέσα, προβολές επιλεγμένων videos κ.α.

Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση

∆υνατότητα διεξαγωγής της εκπαίδευσης εντός του χώρου της επιχείρησης, όπου γίνεται προσαρμογή του υλικού στις ανάγκες της εταιρίας και πρακτική εκπαίδευση των χειριστών στο λεβητοστάσιο

Εκπαιδευτές

∆ιπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί με πολυετή εμπειρία στην συντήρηση και λειτουργία ατμολεβήτων καθώς και στον σχεδιασμό λεβητοστασίων παραγωγής ατμού.

Πιστοποιημένοι χειριστές και επιβλέποντες λεβητοστασίου από τον οργανισμό Combustion Engineering Association (CEA) UK

X