Εξοικονομηση – ανακτηση ενεργειας

Εξοικονομηση – ανακτηση ενεργειας

Εξοικονόμηση - Ανάκτηση ενέργειας

Η εξοικονόμηση ενέργειας και άρα του κόστους λειτουργίας μέσω θερμικών ανακτήσεων ή ενεργειακών παρεμβάσεων, είναι στο επίκεντρο της οικονομικής και οικολογικής λειτουργίας του συστήματος ατμού. Η μείωση κατανάλωσης καυσίμου και πόρων όπως το νερό και το ηλεκτρικό ρεύμα, επιτυγχάνονται μέσα από τεκμηριωμένες παρεμβάσεις στον ατμολέβητα, το λεβητοστάσιο και το δίκτυο ατμού που αξιολογούνται με βάση το χρόνο απόσβεσης και το ROI ( Return On Investment )

Απώλειες ατμολέβητα

Εντοπισμός και ποσοτικοποίηση όλων των απωλειών ενέργειας του ατμολέβητα και πρόταση τεκμηριωμένων λύσεων για την αποτελεσματική ανάκτηση τους

Οφέλη

 • Οικονομία καυσίμου

 • Οικονομία νερού / ηλεκτρικού ρεύματος

 • Οικολογία

 • Εξοικονόμηση εθνικών πόρων

 • Κοστολογημένες παρεμβάσεις με συγκεκριμένο χρόνο απόσβεσης

Πηγές απωλειών

 • Καυσαέρια

 • Καύσιμο

 • Στρατσώνα

 • Ακτινοβολία

 • Αέρας καύσης

 • Νερό τροφοδοσίας

 • Ηλεκτροκινητήρες

 • Μονώσεις

Απώλειες λεβητοστασίου / δικτύου ατμού

Εντοπισμός και ποσοτικοποίηση όλων των απωλειών ενέργειας του λεβητοστασίου και του δικτύου ατμού και πρόταση τεκμηριωμένων λύσεων για την αποτελεσματική ανάκτηση τους

Οφέλη

 • Οικονομία καυσίμου

 • Οικολογία

 • Εξοικονόμηση εθνικών πόρων

 • Κοστολογημένες παρεμβάσεις με συγκεκριμένο χρόνο απόσβεσης

Πηγές απωλειών

 • Δίκτυο ατμού

 • Δίκτυο συμπυκνωμάτων

 • Θερμοδοχείο – απαεριωτής

 • Προθερμάνσεις

 • Μονώσεις

 • Στρατσώνες

 • Αναπνοές – εξαερισμοί

Διάγραμμα ροής ενέργειας στο δίκτυο

Αποτύπωση της ροής των ρευστών της διαδικασίας παραγωγής και κατανάλωσης ατμού με ισοζύγιο μάζας και ενέργειας

Οφέλη

 • Ενεργειακό ισοζύγιο διεργασίας

 • Διερεύνηση εναλλακτικών καυσίμων ή πηγών ενέργειας

 • Αναγνώριση απωλειών

 • Καταγραφή ροής ενέργειας

 • Διερεύνηση ευκαιριών εξοικονόμησης ενέργειας

Ρευστά

 • Ατμός

 • Νερό

 • Συμπύκνωμα

 • Καύσιμο

 • Καυσαέρια

 • Αέρας

 • Στρατσώνα

 • Εξαερισμοί

 • Απόβλητα

Εξοικονομητές καυσαερίων

Εξοικονομητές καυσαερίων για τη δέσμευση της θερμικής ενέργειας των καυσαερίων του ατμολέβητα και χρησιμοποίηση της για τη θέρμανση νερού. Η δραστικότερη μορφή εξοικονόμησης ενέργειας, με άμεση εφαρμογή σε όλους τους λέβητες και σύντομο χρόνο απόσβεσης και εφαρμογή σε όλα τα καύσιμα ( αέρια, υγρά και στερεά )

Εξοικονομητές

 • Πρώτου σταδίου υψηλής πίεσης

 • Πρώτου σταδίου χαμηλής πίεσης

 • Δευτέρου σταδίου ( συμπύκνωσης ) υψηλής πίεσης

 • Δευτέρου σταδίου ( συμπύκνωσης ) χαμηλής πίεσης

Οφέλη

 • Άμεση απόδοση με τη μείωση κόστους καυσίμου

 • Προσαρμογή σε υφιστάμενους ατμολέβητες

 • Μείωση κατανάλωσης καυσίμου από 5 μέχρι 10%

 • Μείωση θερμοκρασίας καυσαερίων

 • Περιβαλλοντικό όφελος

 • Ομαλότερη λειτουργία ατμολέβητα

Σεμινάριο εξοικονόμησης ενέργειας

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η αναγνώριση των απωλειών του συστήματος αλλά και των ευκαιριών εξοικονόμησης ενέργειας στο κύκλωμα του ατμού. Μέσω αριθμητικών παραδειγμάτων και γραφικών, οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να εκτιμήσουν το όφελος από τις ενεργειακές παρεμβάσεις μικρής και μεγάλης κλίμακας, να αναγνωρίσουν τις κύριες πηγές ανάκτησης ενέργειας και να υπολογίσουν το χρόνο απόσβεσης

Απευθύνεται σε

 • Μηχανικούς λεβητοστασίου

 • Μηχανικούς λειτουργίας/συντήρησης

 • Διευθυντές παραγωγής

 • Χειριστές ατμολεβήτων

Ενότητες

 • Οφέλη εξοικονόμησης ενέργειας

 • Αναγνώριση απωλειών

 • Παρεμβάσεις μικρής κλίμακας χωρίς επένδυση κεφαλαίου

 • Παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας με επένδυση κεφαλαίου

 • Εξοικονομητές ενέργειας

 • Εξοικονομήσεις δικτύου

 • Σχέση επένδυσης / οφέλους (ROI)

Λέβητες ανάκτησης καυσαερίων

Παραγωγή ατμού ή υπερθέρμου νερού από την εκμετάλλευση καυσαερίων που προέρχονται από μηχανές / στροβίλους παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία για όλα τα διαθέσιμα καύσιμα βιομηχανικών παραγωγών ρεύματος

Χαρακτηριστικά

 • Οριζόντια – κάθετη τοποθέτηση εναλλάκτη

 • Ρύθμιση ατμοπαραγωγής με 3οδη βαλβίδα εκτροπής – damper

 • Χαμηλή αντίθλιψη

 • Αναλογική λειτουργία

 • Λειτουργία damper με πνευματικό ή ηλεκτροκίνητο ενεργοποιητή – safe mode

 • Λειτουργία με diesel / μαζούτ / φυσικό αέριο / βιοαέριο

Οφέλη

 • Αύξηση του συνολικού βαθμού απόδοσης της γεννήτριας

 • Αξιοποίηση διαθέσιμων θερμικών φορτίων

 • Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω ανάκτησης καυσαερίων

 • Μείωση εκπομπών αερίων ρύπων

 • Πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία