ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΤΜΟΥ ΑΠΟ ΚΑΥΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΤΜΟΥ ΑΠΟ ΚΑΥΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΤΜΟΥ ΑΠΟ ΚΑΥΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
2013
Κύπρος
Βιομηχανικά Πλυντήρια

Σχεδιασμός, μελέτη και επίβλεψη κατασκευής ολοκληρωμένου συστήματος καυστήρα-υδραυλωτής εστίας-ατμολέβητα και συγκροτήματος διαχείρισης καυσαερίων για την παραγωγή ατμού από την καύση βιομάζας.

Το σύστημα αντικατέστησε συμβατικό ατμολέβητα με καυστήρα μαζούτ, με απόσβεση της επένδυσης κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας.

Χαρακτηριστικά συστήματος

Παραγωγή ατμού 3000 kg/h
Πίεση 12 barg
Καύσιμο Πέλλετ ξύλου, ελαιοπυρήνας
X