ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΤΜΟΥ ΑΠΟ ΚΑΥΑΣΑΕΡΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ – ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΤΜΟΥ ΑΠΟ ΚΑΥΑΣΑΕΡΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ – ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΤΜΟΥ ΑΠΟ ΚΑΥΑΣΑΕΡΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ – ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ
2015
Αττική
Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων

Σχεδιασμός, μελέτη και επίβλεψη κατασκευής εξοπλισμού ατμοπαραγωγής και λεβητοστασίου καθώς και επίβλεψη της επι τόπου εγκατάστασης, από την κατασκευή του λεβητοστασίου μέχρι την οριστική παράδοση

Το έργο αφορούσε στην αποτελεσματική εκμετάλλευση θερμών καυσαερίων (>550oC) για την δημιουργία ατμού υψηλής πίεσης για χρήση στην παραγωγική διεργασία.  Τα καυσαέρια προέρχονται από δύο μηχανές παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με καύση βιοαερίου που λειτουργούν για τις ανάγκες της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμμάτων.

Εξοπλισμός έργου

  • Δύο οριζόντιοι ατμολέβητες ανάκτησης – gas boilers (2000 kg/h -16 bar έκαστος) ειδικού σχεδιασμού για καυσαέρια από καύση βιοαερίου
  • Εφεδρικός ατμολέβητας (6000 kg/h – 16 bar) με καυστήρα δύο αερίων καυσίμων (φυσικού αερίου & βιοαερίου)
  • Θερμοδοχείο 6000 lt με θερμικό απαεριωτή και προθερμαντήρα νερού
  • Διανομέας ατμού PN 25
  • Δοχείο στρατσώνας για κάθε ατμολέβητα
  • Πλήρες συγκρότημα επεξεργασίας νερού
  • Εξελιγμένο σύστημα κεντρικού ελέγχου PLC στο control room και teleservice