ΑΤΜΟΔΟΧΕΙΟ – ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

ΑΤΜΟΔΟΧΕΙΟ – ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

ΑΤΜΟΔΟΧΕΙΟ – ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
2014
Αττική
Βιομηχανία αναψυκτικών

Σχεδιασμός, μελέτη και επίβλεψη κατασκευής ατμοδοχείου, πιεστικού κυκλώματος τροφοδοσίας ατμογεννητριών και κεντρικού συλλέκτη λεβητοστασίου, καθώς και επίβλεψη της επι τόπου εγκατάστασης μέχρι την οριστική παράδοση

Το έργο αφορούσε στη μετατροπή του υφιστάμενου δικτύου παροχής νερού τροφοδοσίας των τεσσάρων ατμογεννητριών που λειτουργούν για τις ανάγκες της παραγωγής, από ατμοσφαιρικό σε υπερπιεστικό με την προσθήκη ειδικού εξοπλισμού.

Το νέο κύκλωμα περιλαμβάνει το ατμοδοχείο, έξι ειδικές αντλίες υπέρθερμου νερού με inverter, control panel καθώς και όλες τις απαραίτητες σωληνογραμμές και μονώσεις.Ο κεντρικός διανομέας ατμού του εργοστασίου αντικαταστάθηκε με καινούργιο ειδικής κατασκευής, με εξοπλισμό λειτουργίας και ασφάλειας

Το όφελος για την επιχείρηση ήταν η ομαλότερη λειτουργία των ατμογεννητριών, η εξοικονόμηση ενέργειας καυσίμου με απόσβεση του κόστους του έργου σε ένα μόλις έτος και η αξιόπιστη διανομή ξηρού ατμού στις τελικές καταναλώσεις

Χαρακτηριστικά εγκατάστασης

Αριθμός ατμογεννητριών Τέσσερις
Συνολική ατμοπαραγωγή 10.000 kg/h
Χωρητικότητα ατμοδοχείου 12.000 lt
Πίεση σχεδιασμού 12 barg
Θερμοκρασία νερού τροφοδοσίας (πριν) 85oC
Θερμοκρασία νερού τροφοδοσίας (μετά) 160oC