ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
2013
Δυτική Ελλάδα
Επεξεργασία υποπροϊόντων

Σχεδιασμός, μελέτη και επίβλεψη κατασκευής ατμολέβητα βιομάζας και όλου του εξοπλισμού ατμοπαραγωγής καθώς και επίβλεψη της επι τόπου εγκατάστασης του εξοπλισμού και του δικτύου διανομής ατμού στις καταναλώσεις

Το έργο αφορούσε στην αύξηση της δυναμικότητας του λεβητοστασίου και την αναδιάταξη του εξοπλισμού λεβητοστασίου καθώς ο διαθέσιμος χώρος ήταν περιορισμένος

Ο σχεδιασμός του ατμολέβητα, με εξωτερική προεστία δύο καυστήρων και πλήρως αναλογική λειτουργία συστήματος καύσης και ανεμιστήρα, εγγυάται ομαλή λειτουργία με γρήγορη παραγωγή ατμού και χαμηλή ειδική φόρτιση των ελασμάτων.

Όλες οι εργασίες ολοκληρώθηκαν σε διάστημα 4 ημερών, προκαλώντας την ελάχιστη διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας

Εξοπλισμός

  • Ατμολέβητας βιομάζας 5.000 kg/h – 12 barg εξωτερικής προεστίας – δύο καυστήρων με υδρόψυκτο σύστημα αυτόματης εξαγωγής τέφρας
  • Θερμοδοχείο 8.000 lt με θερμικό απαεριωτή
  • Διανομέας ατμού
  • Ανεμιστήρας – κυκλώνας – καμινάδα