ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΠΑΕΡΙΩΤΗΣ ΣΕ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΠΑΕΡΙΩΤΗΣ ΣΕ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΠΑΕΡΙΩΤΗΣ ΣΕ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ
2012
Πελοπόννησος
Βιομηχανία Επεξεργασίας Σπορελαίων

Σχεδιασμός, μελέτη και επίβλεψη κατασκευής εξοικονομητή καυσαερίων για ατμολέβητα και θερμικού απαεριωτή καθώς και επίβλεψη της επι τόπου εγκατάστασης τους μέχρι την οριστική παράδοση

Ο εξοικονομητής δεσμεύει τη θερμική ενέργεια των καυσαερίων του ατμολέβητα και προθερμαίνει το νερό τροφοδοσίας υπο πίεση σε θερμοκρασία άνω των 100oC, πετυχαίνοντας μέγιστη εξοικονόμηση καθώς υπάρχει ταυτοχρονισμός μεταξύ παραγωγής καυσαερίων και ροής νερού.

Λόγω της καύσης μαζούτ, ο εξοικονομητής φέρει πτερύγια εκτροπής για την αποφυγή υγροποιήσεων σε συνθήκες χαμηλού φορτίου ή εκκίνησης.

Η εγκατάσταση λειτουργεί 24/7, οπότε η απόσβεση του εξοικονομητή έγινε μόλις σε 6 μήνες από την ημερομηνία εγκατάστασης του.

Ο θερμικός απαεριωτής αντικατέστησε τον υφιστάμενο, μετά από 20 χρόνια λειτουργίας

 

Εξοικονομητής

Ατμολέβητας 12.000 kg/h
Θερμοκρασία καυσαερίων (πριν) 305oC
Θερμοκρασία καυσαερίων (μετά) 210oC
Εξοικονόμηση καυσίμου 5%

 

Θερμοδοχείο – Θερμικός απαεριωτής

Χωρητικότητα θερμοδοχείου 15.000 lt
Θερμοκρασία νερού απαεριωτή 103oC